Mission-

E

Business

Met de Business-afdeling richt Mission-

E

zich op het ombouwen van bedrijfsauto's naar elektrisch. Zakelijke klanten hebben andere eisen en wensen dan particuliere klanten. Vandaar dat Mission-

E

een aparte afdeling voor de zakelijke markt heeft, Mission-

E

Business!

Waarom zou u uw auto ombouwen naar elektrisch?

Klimaatverandering zorgt er voor dat onze samenleving aan het veranderen is. Dit vergt verregaande aanpassingen voor zowel particulieren en als bedrijven. Een groot deel van die veranderingen zal vanuit de overheden worden geïnitieerd en zal betrekking hebben op elektrische bestelbussen. Nou is het nooit prettig om veranderingen opgelegd te krijgen, echter biedt de klimaatverandering ook een unieke optie om er een boterham aan te verdienen en een steentje bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering. Hieronder staan een aantal beweegredenen voor bedrijven om hun auto’s om te bouwen naar elektrisch en Mission-E helpt u daarbij!

Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving in Nederland zal de komende jaren drastisch veranderen wat betreft elektrisch rijden (binnen de bebouwde kom). Zo is bijvoorbeeld bekend van diverse gemeenten dat zij aanvullende eisen stellen omtrent elektrisch rijden bij het vergunnen van opdrachten. Dit zorgt ervoor opdrachtnemers geen gebruik meer kunnen maken van hun huidige bestelbussen en op zoek moeten gaan naar alternatieven.

Daarnaast hebben inmiddels 18 gemeenten, waaronder de gemeenten Rotterdam, Deventer, Gouda, een formeel besluit genomen om een zero-emissie zone te ontwikkelen in de stadskernen. Dit houdt in dat de gemeenten willen ze onder andere doen door het inzetten van elektrische bestelbussen voor de logistiek in de binnenstad. Op dit moment is er nog geen wet- en regelgeving die dit realiseert echter is het de verwachting dat deze in de komende jaren zal worden bewerkstelligd aangezien deze gemeenten zich hieraan hebben gecommitteerd.

De alternatieven elektrische bestelbussen zijn op dit moment nog gering. Van de elektrische bestelbussen die op dit moment op de markt hebben de meeste een actieradius van niet meer dan 200 km. Daarnaast zijn de elektrische bestelbussen die op dit moment op de markt zijn niet voorzien van een trekhaak, terwijl veel opdrachtnemers die voor gemeentes werken deze wel nodig hebben. Indien u ervoor kiest om uw bestelbus om te bouwen naar een elektrische bestelbus, dan heeft u de mogelijkheid om de specificaties van uw elektrische bestelbus af te stemmen op uw eisen en wensen.

Kostenbesparend

Bij het ombouwen van uw bestaande auto naar elektrisch zijn er veel financiële voordelen te behalen. Dit vormt voor veel eigenaren een stimulans om elektrisch te rijden. Hieronder volgt een kort overzicht van de financiële voordelen die elektrisch rijden met zich meebrengt.

Met elektrisch rijden kunt u letterlijk duizenden euro’s per jaar besparen. Daarnaast is het vooruitzicht dat de fossiele brandstofprijzen in de toekomst zullen stijgen waardoor de financiële stimulans voor eigenaren nog groter is. Verder zijn elektrische voertuigen vrijgesteld van wegenbelasting en kunnen bedrijven aanspraak maken op de MIA/VAMIL-regeling. Ten slotte is het onderhoud voor elektrische auto’s ook vele malen lager. Hieronder volgen een aantal praktijkvoorbeelden.

Duurzaamheid

Naast het feit dat de hierboven genoemde punten veel voordelen voor u als bedrijf zal opleveren. Levert het ombouwen van uw auto naar elektrisch voordelen op voor de planeet en de medemens. Het grootste voordeel is dat u minder CO2 uitstoot en daarnaast hoeft u geen nieuwe elektrische bestelbus aan te schaffen waardoor er minder materiaal nodig is.

Dan kunt u denken: “Ja, als ik een nieuwe auto koop ben ik ook duurzaam bezig.”. Echter is het een bewuste keus van Mission-E om zich te focussen op het ombouwen van de bestaande auto’s naar elektrisch. In het kader van circulariteit is het veel duurzamer om bestaande auto’s om te bouwen naar elektrisch. Kijkend naar onze ecologische voetafdruk in Nederland (en Europa) zien we dat we 4,4 hectare nodig hebben, terwijl we maar 1,8 ha per persoon gemiddeld beschikbaar hebben. Als de hele wereld op deze manier zou leven, zouden we nog twee aardes nodig hebben.

Een vaak gehoord verhaal is dat de productie van onderdelen ten behoeve van elektrische auto’s meer CO2 uitstoot dan wordt bespaard bij het rijden van een elektrische auto. Wij hebben een life cycle analysis uitgevoerd voor het auto’s ombouwen naar elektrisch. Hieruit blijkt dat er inderdaad een hoop CO2 vrijkomt bij de productie van de accucellen voor de energieopslag. Echter is de CO2 besparing die gerealiseerd wordt door het elektrisch rijden vele malen groter dan de uitstoot bij de productie. Afhankelijk van de soort accucellen vindt het omslagpunt plaats rond de **.*** km.

Wilt u uw (bedrijfs)auto ombouwen naar elektrisch of heeft u gewoonweg wat vragen? Schroom niet en neem contact met ons op!

Hier voor u!

Bel ons 24/7. We zijn er om u te helpen!

Hoe u ons kunt bereiken

info@mission-e.nl

Blijf op de hoogte!